Systeemiälyn
tutkimusryhmä

Systeemianalyysin laboratorio, Aalto-yliopisto

Vetäjät:
Raimo P. Hämäläinen, professori
Esa Saarinen, professori
Klikkaa kuva isommaksi

Arvioi systeemiälysi

In English

Systeemiäly yhdistää inhimillisen herkkyyden insinööriajatteluun, joka tarttuu maailmaan muuttaakseen sitä. Kiteytimme käsitteen syksyllä 2002 Teknillisellä korkeakoululla pitämämme seminaarin yhteydessä. Tutkijaryhmämme pyrkii rikastamaan käsitettä, analysoimaan sitä ekologisena rationaalisuutena, kehittämään sen soveltamistapoja erilaisissa organisaatioissa sekä myös hahmottelemaan tapoja mitata ja kehittää systeemiälyä niin yksilöissä kuin organisaatioissakin.

Tarkoitamme systeemiälyllä älykästä toimintaa, joka hahmottaa vuorovaikutuksellisia takaisinkytkentöjä sisältäviä kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja luovasti. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa. Kokonaisuus muovaa häntä ja hän osaltaan itse muovaa kokonaisuutta - usein intuitiivisesti, vaistomaisesti, tiedostamattaan mutta tavalla, jota on olennaisen tärkeä ymmärtää.

Systeemiälyn käsitteessä on olennaista sen toiminnallinen, henkilökohtainen ja elämänfilosofinen aines. Systeemiäly pyrkii olemaan luonteeltaan "ikoninen" käsite tavalla, joka avaa itse itsensä ja tekee jo ensiesittelyssä itsensä riittävän tunnetuksi voidakseen siten alkaa synnyttämään liikettä yksilön ajatteluun.

Käsityksemme on, että systeemiäly on hyödyllinen arkihahmotuksen työväline. Uskomme käsitteen teoreettiseen arvoon. Meidän päällimmäinen pyrkimyksemme on kuitenkin ensisijaisesti auttaa eri alojen ihmisiä avaamaan omaa ajatteluaan ja löytämään tuoreita, rikastavia näkökulmia oman toimintansa arkisiin ydinkysymyksiin.

Kehittämällämme itsearviointitestillä voit arvioida omia systeemiälyvahvuuksiasi täällä. Jos haluat käyttää testiä omissa hankkeissasi, löydät materiaaleja ja ohjeita täältä.

Esa Saarinen kuvailee käsitteen syntyhistoriaa Systeemiäly työelämässä videolla.

Systeemiälylle olisi kestotilaus, päätoimittaja Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomat, 16.7.2006 (kolumni tallennettu HS:n luvalla).

Oletko systeemiälykäs? Se on menestyksen avain - ja sitä voi oppia, Talouselämä, 18.9.2016.

Systeemiälypeli - työväline organisaation kehittämiseen

Systeemiäly-käsitteen esittelevä alkuperäinen artikkeli:

» Systems Intelligence: Connecting Engineering Thinking with Human Sensitivity, Esa Saarinen ja Raimo P. Hämäläinen 2004. Systems Intelligence - Discovering a Hidden Competence in Human Action and Organizational Life, Teknillinen korkeakoulu, Systeemianalyysin laboratorio, Tutkimusraportti A88, s. 9-37.

Keskeisiä julkaisuja:

» Systems Intelligence Inventory, J. Törmänen, R.P. Hämäläinen and E. Saarinen (2016). The Learning Organization, vol 23, issue 4, pp. 218-231. (Kalvot)
» On the Systems Intelligence of a Learning Organization: Introducing a New Measure, J. Törmänen, R.P. Hämäläinen and E. Saarinen (2021), Human Resource Development Quarterly, Early View (Open Access)
» Systems Intelligence - A Core Competence for Next Generation Engineers?, R.P. Hämäläinen, E. Saarinen and J. Törmänen (2018), Proceedings of IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE), pp. 641-644 (Avaa julkaisijan sivulla) (Kalvot)
» Being Better Better - Living with Systems Intelligence,
Raimo P. Hämäläinen, Rachel Jones and Esa Saarinen 2014.
Aalto University Publications, CROSSOVER 4/2014.
Lisätietoja kirjasta löydät täältä.

» Modeling Systems of Holding Back as Hypergames and Its Connection with Systems Intelligence, Yasuo Sasaki, Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2015. In Systems Research and Behavioral Science Vol. 32, Issue 6, p 593-602
» Life-Philosophical Lecturing as a Systems-Intelligent Technology of the Self, Esa Saarinen 2015. In Journal of Philosophical Research
» Inducing Mindfulness Through Life-Philosophical Lecturing, Esa Saarinen and Tuuli Lehti 2014. In The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness, p 1105-1131.
» Systeemiäly, Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2014. In Björn Wahlström and Martin Ollus (eds.): Systeemiteoria ennen ja nyt - systeemit muuttuvassa maailmassa, Hans Blomberg - seminaari, 13-14.5.2013, Brändö, Ahvenanmaa. Systems Analysis Laboratory, Aalto University Publication Series, Science + Technology 6 / 2014, pp. 65-72.
» On the importance of behavioral operations research: The case of understanding and communicating about dynamic systems, Raimo P. Hämäläinen, Jukka Luoma and Esa Saarinen 2013. In European Journal of Operational Research, Vol. 228, Issue 3, p 623-634.
» Esa Saarinen and Systems Intelligence, Rachel Jones and Raimo P. Hämäläinen 2013. In Elämän filosofi, p 163-171.
» Elämän filosofi, Frank Martela, Lauri Järvilehto, Peter Kenttä & Jaakko Korhonen (toim.) 2013.
» The Systems Metaphor in Therapy Discourse: Introducing Systems Intelligence, Frank Martela and Esa Saarinen 2013. In Psychoanalytic Dialogues, 23, p 79-100.
» Acting with systems intelligence: Integrating complex responsive processes with the systems perspective, Jukka Luoma, Raimo P. Hämäläinen, and Esa Saarinen 2011. In The Journal of the Operational Research Society, 62, p 3-11
» Stages and Dimensions of Systems Intelligence, Rachel Jones and Jim Corner 2012. In Systems Research and Behavioral Science, Vol. 29, p 30-45.
» The Originality of Systems Intelligence, Esa Saarinen and Raimo P. Hämäläinen 2010. In Essays on Systems Intelligence, p 9-26.
» Philosophy for Managers: Reflections of a Practitioner, Esa Saarinen 2008. In Philosophy of Management, Vol. 7, Supplement 2008 (Julkaistu uudelleen Systems Intelligence - A New Lens on Human Engagement and Action, 2008)
» Systems intelligence - the way forward? A note on Ackoff's 'why few organizations adopt systems thinking', Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2008. In Systems Research and Behavioral Science, Volume 25, Issue 6, p 821-825.
» Perspectives on team dynamics: Meta learning and systems intelligenceJukka Luoma, Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2008. In Systems Research and Behavioral Science, Volume 25, Issue 6, p 757-767.
» Philosophy in the 21st Century: Socratic Philosophy That Matters and Engages With People, Esa Saarinen 2008. International Academy of Philosophy, News and Views, no. 20.
» Systems Intelligent Leadership, Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2007. In Systems Intelligence in Leadership and Everyday Life, p 3-38.
» The Way Forward with Systems Intelligence, Raimo P. Hämäläinen and Esa Saarinen 2007. In Systems Intelligence, p 295-305.
» Systems Intelligence: Connecting Engineering Thinking with Human Sensitivity, Esa Saarinen and Raimo P. Hämäläinen 2004. In Systems Intelligence, p 9-37.

Lisätietoja näiltä sivuilta englanniksi: tutkimus ja julkaisut.

Esseekokoelmia:

2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003